Как се пише: постоянно или постояно?

Правилно е да се пише с двойно н – постоянно.   Безсънието и постоянното напрежение го направиха раздразнителен и сприхав. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен, в останалите форми се пише двойно н. Прилагателното постоянен завършва на -нен, следователно в другите форми се пише двойно […]