Как се пише: подотдел или пототдел?

Правилно е да се пише подотдел, мн.ч. подотдели. В тази дума под- е представка и винаги се пише по този начин. В подотдел 284л имаше повалени дървета, чиито стволове бяха цели. В организацията се създаваха дирекции, отдели и подотдели, които се занимаваха с разрешаването на непрекъснато възникващите проблеми.