Пише ли се запетая при по дяволите?

Когато се употребява като вметната част*, по дяволите се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Какво, по дяволите, сте намислили този път? По дяволите, всички уреди в кухнята ли са развалени?! Ужасно съм изморена, по дяволите. Ако пред вметнатата част по дяволите стои неударен едносричен съюз, запетаята между тях не се пише. […]

Как се пише: по дяволите или подяволите?

Правописът на това съчетание от предлог и съществително име не е изрично нормиран. Съветваме ви да го пишете разделно – по дяволите. В Официален правописен речник на българския език. С., БАН, Просвета, 2012 липсва подяволите. По дяволите, къде съм си оставил телефона! На когото не му изнася, да върви по дяволите!