Как се пише: по-малко или по малко?

Когато представлява сравнителна степен на малко, се пише полуслято – по-малко.   С всеки изминал ден влагах все по-малко усърдие в работата си. Напрежението в днешния мач беше по-малко в сравнение с предишния. Постоянният ток е по-малко опасен от променливия. В последните години се строят по-малко на брой, но по-големи жилища. Когато представлява съчетание от предлога […]