Как се пише: по-нататък, понататък или по нататък?

Правилно е да се пише по-нататък. Когато с частицата по се образува сравнителна степен на наречие, след нея се пише малко тире (дефис). Искам да натрупам знания в областта на счетоводството, които по-нататък ще бъдат полезни в семейния ни бизнес. Малко по-нататък в гората примамват гъбите, поникнали след последния есенен дъжд.