Как се пише: посвоему или по своему?

Това наречие се пише слято – посвоему.   Младото поколение тълкува посвоему този класически роман. Всички щастливи семейства си приличат, всяко нещастно семейство е нещастно посвоему. („Ана Каренина“, Лев Толстой) Слято се пишат повечето наречия, образувани от предлог и стара падежна форма на съществително име.   вкупом, напосоки, довечера, навеки   Наречието посвоему е образувано […]