Как се пише: правилник или правелник?

Правилно е да се пише правилник, мн.ч. правилници. Думата има корен прав- и наставки -ил- и -ник-. Настоящият правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището. Одобрени са измененията и допълненията в правилниците за организацията и дейността на пенсионните фондове, управлявани от „ДЗИ – Пенсионно осигуряване“ АД.