Как се пише: правноинформационен, правно-информационен или правно информационен?

Това прилагателно име се пише слято – правноинформационен, също и правноинформационна, правноинформационно, правноинформационни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – правна информация. Проверките са извършени в периода юли – декември 2008 г. в правноинформационната система „Сиела“. Юристът е член на Софийската адвокатска колегия, работи и в областта на правноинформационните технологии.