Как се пише: превеждам пари или привеждам пари?

Правилно е да се пише превеждам пари, също и (да) преведа пари. Правописът на двата глагола може да се провери с думата прèвод, в която проблемната гласна е под ударение. Когато превеждам пари на сина ми, който учи в Холандия, не ми удържат нищо. Може ли да преведа дължимите пари по банков път?