Как се пише: прегледен или пригледен?

Правилно е да се пише прегледен, също и прегледна, прегледно, прегледни. Всички материали, получени в изпитната зала, трябва да се върнат обратно в прегледен вид на упълномощените служители. Сайтът ще бъде изцяло променен и информацията, която засяга пътуващите, ще стане по-пълна и по-прегледна.