Как се пише: прегръдка или прегрътка?

Правилно е да се пише прегръдка, мн.ч. прегръдки. Тази дума има представка пре-, корен -гръд- и наставка -ка, които се пишат по един и същи начин, независимо от изговора им. „Студено ли ти е?“ – попита и във прегръдка ме зави. До тебе доверчиво свита, разцъфнах цяла… И какви презморски птици в мен запяха! („На открито“, Блага […]