Как се пише: преддверие или предверие?

Правилно е да се пише с двойно д – преддверие, мн.ч. преддверия. Думата има представка пред- и корен -двер- (срв. двери). Църквата е безкуполна, каменна, с обширно преддверие. Първи сведения за праисторическото селище са намерени в преддверието на пещера Орлова чука край село Пепелина.