Как се пише: предвечерен или пред вечерен?

Когато представлява прилагателно име със значение ’който се отнася до времето преди настъпването на вечерта’, се пише слято – предвечерен, също и предвечерна, предвечерно, предвечерни.   В този предвечерен час дърветата губеха ясните си очертания и изглеждаха някак призрачни. Предвечерните лъчи, изпращани от умореното септемврийско слънце, все още проникват в зимната градина. Когато представлява съчетание […]