Как се пише предвиждам, предвидя или придвиждам, придвидя?

Правилно е да се пише предвиждам, предвидя. Двете думи имат представка пред- и корен -вижд-/-вид-. Държавата предвижда поощрения за фирмите, които дават високи заплати на служителите си. Страната е като врящ котел – нищо не може да се предвиди.