Как се пише: предпенсионен, пред-пенсионен или пред пенсионен?

Правилно е да се пише слято – предпенсионен, също и предпенсионна, предпенсионно, предпенсионни, тъй като пред- е представка в думата. По програмата се осигурява заетост на безработни лица, преимуществено в предпенсионна възраст. И все пак се отпускат т.нар. предпенсионни помощи, предназначени за хора, които разполагат с ограничени средства и са навършили 55 години. Забележка: Правописът […]