Как се пише: президентски или президенски?

Правилно е да се пише президентски, също и президентска, президентско. Проверка на правописа при групи от съгласни се прави с такава форма на думата или със сродна дума (със същия корен), в която след съмнителната съгласна стои гласна: президентски/президенски – президенти, президентът, има т, следователно се пише президентски. Но: опастност/опасност – опасен, опасение, няма т, […]