Как се пише: презумпция или презумция?

Правилно е да се пише презумпция, мн.ч. презумпции. Думата е заета от латински – praesumptio. Медиите в България много често забравят за презумпцията за невинност (всеки е невинен до доказване на противното). Изграждането и действието на правната система се основава на множество необорими презумпции.