Как се пише: преимуществено или приемуществено?

Правилно е да се пише преимуществено. По програмата се осигурява заетост на безработни лица, преимуществено в предпенсионна възраст. Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, приети за търговия на регулирани пазари в Източна Европа.