Как се пише: преки или пряки?

Правилно е да се пише преки, независимо дали е форма на прилагателното име пряк за мн.ч., или е употребено като съществително име: една пряка – две преки. Преките резултати от тези избори вероятно ще се почувстват след около две години. След урока по китара Катя винаги се прибираше пеш до дома си, който беше на […]