Как се пише: преносител или приносител?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думата преносител, мн.ч. преносители, означава:   1.1. Човек, животно или предмет, който пренася нещо.   Електронният чип може да бъде прикрепян към различни преносители и безопасно да открива скрити бомби.   1.2. Живо същество, което пренася заразни болести или инфекции.   Не […]