Как се пише: преобразование или преобразувание?

Правилно е да се пише преобразование, мн.ч. преобразования. Остава въпросът над кои функции може да се прилага преобразованието на Фурие. Още в първите дни на съществуването си правителството на Кимон Георгиев пристъпва към съществени преобразования във вътрешния живот на страната.