Пише ли се запетая при в допълнение?

Когато се употребява като вметната част*, в допълнение се отделя със запетаи от останалите части на изречението.   Десертът има наистина неустоим вкус. В допълнение, лесно е да го приготвите и отнема само 30 минути. Банкрутът позволява на длъжника да погаси дълговете си чрез разпределяне на своите авоари между кредиторите. В допълнение, декларацията за банкрут […]