Как се пише: преподписвам, преподпиша или приподписвам, приподпиша?

Това са различни думи. Думите преподписвам, преподпиша означават ’подписвам документ повторно, обикновено с цел продължаването му’:   Двама от основните играчи на „Ювентус“ са преподписали договорите си с клуба. При смяна на управителя на ООД необходимо ли е да се преподписват трудовите договори със служителите? Думите приподписвам, приподпиша означават ’подписвам документ, който преди това е […]