Как се пише: препоръчителен или препорачителен?

Правилно е да се пише препоръчителен, също и препоръчителна, препоръчително, препоръчителни. Думата има корен -ръч- (срв. препоръчвам, поръчвам, заръчвам). Проверка може да се направи със сродна дума (със същия корен), в която съмнителната гласна е под ударение и се изговаря ясно: препорЪчвам, порЪчвам, зарЪчвам. Рокерският стил е модерен тази зима: кожените якета с много ципове, […]