Как се пише: прераствам или прерасвам?

Правилно е да се пише с т – прераствам. Глаголът е от несвършен вид, с наставка -ва-.   С общи усилия малките дела прерастват в големи. У други страданието и огорчението прерастваха в гняв и в жажда да се борят за промяна. (В. Полянов, „Спомен за Светослав Минков“) Съответният глагол от свършен вид прерасна (с […]