Как се пише: прерасна или прерастна?

Правилно е да се пише без т – прерасна. Глаголът е от свършен вид, с наставка -н-.   Битката за парите на общините прерасна в предизборна борба. На д-р Илиев му хрумва идеята откъслечните музикални събития в Банско да прераснат в джаз фестивал. Съответният глагол от несвършен вид прераствам (с наставка -ва-) обаче се пише […]