Как се пише: пресинформация, прес-информация или прес информация?

Правилно е да се пише слято – пресинформация. На сайта на Окръжния съд всекидневно се помества пресинформация за някои по-интересни дела, насрочени за разглеждане. В пресинформацията не се съобщава кои са арестуваните и за какви провинения. Забележка: В източника липсва конкретното съществително име, но в него са включени други думи, образувани по същия модел, например […]