Как се пише: просрочен или пресрочен?

Двете форми са дублетни и могат да се използват в книжовната реч: просрочен/пресрочен, също и просрочена/пресрочена, просрочени/пресрочени. По-често се употребява просрочен. Понякога клиентът трябва да плати наказателната лихва върху целия заем, не само върху просроченото/пресроченото плащане. Когато Вивиан Хенри опразни пощенската кутия, обикновеният бял плик я очакваше под купчината просрочени/пресрочени сметки. Забележка: В източника, посочен по-долу, са […]