Как се пише: пресягам (се), пресегна (се) или присягам (се), присегна (се)?

Правилно е да се пише пресягам (се), пресегна (се). Войниците се натрупаха около другия бакър, пресягаха един през други с канчетата, гребяха и жадно пиеха. Беше избухлив човек, та се пресегна за пушката, дето си висеше все готова, окачена на един пирон на стената.