Как се пише: претеглям или притеглям?

Това са различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът претеглям и съответният глагол от свършен вид претегля се употребяват със следните значения:   1.1. Измервам теглото на нещо.   Претеглям се редовно на кантара и когато съм качила над килограмите, с които се харесвам, внимавам повече какво ям.   1.2. Преценявам, […]