Как се пише: преценявам или преценям?

Правилно е да се пише преценявам. Думата преценям е некнижовна и не бива да се употребява при официално общуване. Тя е част от станалата популярна през 2021 г. фраза Всеки сам си преценя, в която е употребена иронично. Винаги добре преценявам възможностите си и не започвам работа, която не мога да свърша докрай. Ще си […]