Как се пише: приятно или приатно?

Правилно е да се пише приятно (наречие).   Играем за първа година в турнира и сме приятно изненадани от организацията. От два месеца ходя на фитнес и се чувствам все по-приятно в тялото си. Прилагателното име приятно (форма за ср.р. ед.ч.) се пише по същия начин. Други форми на прилагателното са: приятен, приятна, приятни.   […]