Как се пише: прибегна или прибягна?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват равностойно в книжовната реч. Пише се прибегна/прибягна, прибегнат/прибягнат, но само прибегнеш, прибегне, прибегнем, прибегнете. Накрая трябваше да прибегна/прибягна към други средства, за да постигна частичен успех. Преди да прибегнете до рекламираните чудодейни чайове за отслабване, замислете се дали по-скоро няма да си навредите.