Как се пише: превеждам, преведа или привеждам, приведа?

Това са три различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът превеждам и съответният глагол от свършен вид преведа означават:   1.1. Водя някого или направлявам движението на нещо от едно място на друго, обикновено през труднопроходимо пространство; прекарвам.   Фотоизложбата превежда посетителите през историята на Горна Оряховица. Преведе ме през купчините камъни […]