Как се пише: привилегия или превилегия?

Правилно е да се пише привилегия, мн.ч. привилегии. Думата е заета чрез руски (привилегия) от немски (Privilegie) но има латински корени (privilegium). Чак по-късно си дадохме сметка каква привилегия е било за нас да ни преподава проф. Андреева. Народният представител не може да използва служебното си положение за получаване на специални привилегии и придобивки.