Как се пише: приготвям (се) или пригатвям (се)?

В книжовната реч се употребява глаголът приготвям (се), а пригатвям (се) е диалектна дума. В изложението участваха жени от четири села, които приготвяха гозби по стари български рецепти. Когато се приготвяш да излизаш, не забравяй да вземеш със себе си и своята усмивка.