Как се пише: предавам или придавам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът придавам и съответният глагол от свършен вид придам най-често се употребяват със следните значения:   1.1. Подсилвам или добавям някакво качество.   Стилният блейзър ще придаде елегантност на тоалета ви. Здрачът придаваше на гората някаква загадъчност и тайнственост.   1.2. Правя […]