Как се пише: придвижване или предвижване?

Правилно е да се пише придвижване. Заради поройните дъждове придвижването на моторните превозни средства в областта е затруднено. Правото на свободно придвижване е едно от конституционните права на българските граждани.