Как се пише: приемно-предавателен или приемо-предавателен?

Правилно е да се пише приемно-предавателен, също и приемно-предавателна, приемно-предавателно, приемно-предавателни. В този случай е добре да се състави приемно-предавателен протокол, в който са описани всички вещи в жилището и тяхното състояние. Телекомът е получил разрешение да разположи приемно-предавателна станция върху жилищна сграда в селото.