Как се пише: прежурям или прижурям?

Правилно е да се пише прежурям. Какво прекрасно място, колко е хладно под сянката на тези красиви дървета сега, когато слънцето прежуря над прерията! Слънцето прежуряше и тя усещаше лъчите му през меката кожена шапка.