Как се пише: принципал или принсипал?

Правилно е да се пише принципал. Думата е заета чрез немски от латински – principalis ’главен’. На заседание на Министерския съвет беше взето решение, с което принципал на НДК вече е Министерството на културата. Принципалът на тази болница сте Вие, господа общински съветници, и никой друг.