Как се пише: принудителен или принодителен?

Правилно е да се пише принудителен, също и принудителна, принудително, принудителни. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме принỳда, следователно се пише принудителен. Болките в гърба много често се дължат на принудителната работна поза. НАП няма да предприема принудителни мерки […]