Как се пише: приоритет или преоритет?

Правилно е да се пише приоритет, мн.ч. приоритети. Думата е заета от немски – Priorität. Опазването на пещерите има приоритет пред другите дейности, извършвани в тях. Приоритет ли са младите хора за българското правителство?