Как се пише: препокривам или припокривам?

Това са две различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Глаголът препокривам и съответният глагол от свършен вид препокрия означават ’покривам нещо отново, повторно’.   Покривът на пристройката беше протекъл и затова се наложи да я препокрия. Глаголът припокривам (се) и съответният глагол от свършен вид припокрия (се) означават:   2.1. Покривам […]