Как се пише: природногеографски, природно-географски или природно географски?

Това прилагателно име се пише слято – природногеографски, също и природногеографска, природногеографско, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – природна география. Рило-Родопската област е една от природногеографските области в България. Проф. Иширков прави природногеографско описание в публикацията си „Физическа география на Добруджа“, поместена в сборника „Добруджа“.