Как се пише: природо-математически, природоматематически или природо математически?

Правилно е да се пише полуслято – природо-математически, също и природо-математическа, природо-математическо. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си – природен (от природни науки) и математически. Националната природо-математическа гимназия в София носи името на българския математик Любомир Чакалов. Участниците в конкурса се състезаваха в две направления: природо-математическо и […]