Как се пише: прираст или приръст?

Правилно е да се пише прираст. Прирастът на населението е промяната на числеността на населението за даден период от време. Прието е, че най-подходящият дневен прираст за телето е 600 – 700 грама.