Как се пише: престъпвам, престъпя или пристъпвам, пристъпя?

Това са различни думи, които се употребяват съобразно значението, вложено в тях. Думите престъпвам, престъпя означават:   1.1. Нарушавам, преминавам отвъд границите на нещо общоприето, установено.   Нямам намерение да престъпвам правилата на форума. Тома престъпи закона и ще понесе наказание за това.   1.2. Преминавам през нещо, обикновено праг; прекрачвам.   Щом престъпи прага […]