Как се пише: присърце или при сърце?

Правилно е да се пише слято – присърце, когато думата представлява наречие. Най-често се употребява в следните съчетания: вземам/приемам присърце ’заемам се с нещо с желание, с усърдие’, ’вниквам дълбоко, вживявам се’   Жалбоподателите се надяват, че общинските власти ще вземат присърце проблема. Екипът на детската градина прие присърце инициативата „Сливи за смет“ и започва […]