Как се пише: присъствам или присъствувам?

Правилно е да се пише присъствам. Преди 2002 г. формите присъствам и присъствувам бяха дублети, но сега правилен е само първият вариант. С приветствия към юбиляря се обърнаха кметът и някои от присъстващите на тържеството. На работната среща присъства и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“. На вчерашното заседание на Общинския съвет присъстваха само 17 […]